Intervisie gaat verder (met name dieper) dan collegiale consultatie. Intervisie gaat over verantwoordelijkheid nemen, openheid, jezelf kwetsbaar durven opstellen, en voortdurend investeren in je eigen professionele ontwikkeling.

Resultaat:

  • andere invalshoeken op de vraagstukken waar je tegen aan loopt
  • praktische adviezen voor vraagstukken uit je werksituatie
  • suggesties voor effectiever gedrag, meer inzicht in het eigen handelen en de eigen denkpatronen
  • vergroting van je beïnvloedend en reflectief vermogen
  • een persoonlijk en professioneel netwerk van collega’s

Voor wie is intervisie

Als je graag meer wilt leren over, en beter wilt worden in je vak en de manier waarop je dit uitvoert. Ook als je graag iets bijdraagt aan de ontwikkeling van collega’s.

Als je leiding geeft. Het is soms ‘eenzaam aan de top’: om als leidinggevende met ‘gelijken’ te praten over je persoonlijke dilemma’s.

Situaties waar intervisie kan worden ingezet

  • bij het samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk;
  • bij het werken aan problemen die de deelnemers persoonlijk aangaan;
  • bij het toetsen van individuele percepties van het probleem, om van daaruit het probleem te verhelderen, hanteerbaar te maken en mogelijkheden voor actie te onderzoeken;
  • bij het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen;
  • bij het verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven.

Aanpak

Als intervisiebegeleider geef ik de intervisie in organisaties vorm.

Ik coach intervisiegroepen tot ze als zelfstandige groep verder kunnen. Als intervisiebegeleider begeleid ik het leerproces en faciliteer het communicatieproces van de deelnemers in de groep.

Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de
vorm van cases of video-opnamen. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken. De ‘eigenaar’ bepaalt hoe lang en diepgaand zijn casebespreking duurt. De anderen denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus welke punten hij heeft opgestoken en waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.

Vorm en duur

Intervisie heeft een duidelijke structuur en werken met verschillende modellen en werkvormen maakt intervisie afwisselend en leerzaam.

Een intervisiegroep bestaat uit vier tot zes deelnemers en komt eens per ongeveer acht weken bij elkaar.

Een intervisiegroep kan bestaan uit collega’s binnen een organisatie.

Andere intervisiegroepen overstijgen het niveau van de organisatie. De leden zitten in dezelfde beroepsgroep, maar werken niet bij hetzelfde bedrijf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij freelancers die deelnemen aan een intervisiegroep.