Door hierover te praten en te reflecteren word je je meer bewust van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen, waarden en overtuigingen en van de manier waarop deze je eigen handelen beïnvloeden. Reflectie betekent: ‘er opnieuw je licht over laten schijnen’. Een concrete situatie wordt opnieuw bekeken: ‘Wat dacht ik toen, wat voelde ik, wat deed ik, wilde ik dat ook zo, wat maakt dat ik er maar niet van loskom?’  Je leert jezelf steeds beter kennen in je beroep, op jouw plek, in jouw team. Je leert wat je kwaliteiten zijn en hoe je die bewust en doelgericht in kan zetten.
Supervisie verhoogt de professionaliteit, vergroot het zelfinzicht en het zelfsturend vermogen. Supervisie is over het algemeen een enorme boost in je ontwikkeling!

Resultaat:

 • je krijgt inzicht in jezelf en in je gedrag, gevoelens en denkpatronen
 • je ervaart meer regie in je werk/privé
 • je voelt je zekerder in je huidige werk
 • je gaat met meer energie naar je werk

Voor wie is supervisie

Supervisie is voor mensen in mensgerichte beroepen, zoals werkers in de zorg, in het onderwijs en bij de politie. Maar ook pastoraal werkers en geestelijk verzorgers kunnen supervisie gebruiken om te leren over wie ze zijn, hoe ze hun vak uitoefenen en hoe ze leren.

Thema’s die vragen om supervisie

 • balans privé/werk
 • omgaan met stress
 • grenzen stellen, begrenzen, NEE leren zeggen
 • omgaan met eisend of agressief gedrag
 • feedback geven en ontvangen
 • angst om fouten te maken
 • omgaan met onzekerheid
 • omgaan met conflicten
 • afstand en nabijheid
 • uiten van gevoelens
 • omgaan met veranderingen
 • samenwerken

Aanpak

Ik breng samen met jou in beeld wat je nodig hebt in je huidige persoonlijke en professionele ontwikkeling en breng zaken terug naar de essentie: waar draait het bij jouw handelen om, waar heb je last van, wat wil je bereiken, hoe wil je daar komen?

Je onderzoekt je denkbeelden, je motieven, je overtuigingen en wat je beweegt in situaties.

Je reflecteert op wat je denkt, voelt en hoe je handelt, welke kwaliteiten je inzet en wat je belemmert in je gedrag en wat het effect daarvan is op de mensen om je heen en jezelf. Na elke sessie schrijf je een korte reflectie over de belangrijkste stappen in je ontwikkeling. Deze reflecties bespreken we in de volgende sessie.

Je brengt verkregen inzichten meteen in de praktijk, experimenteert daarmee en kijkt hoe je dat afgaat. Zo ontwikkel je nieuw gedrag en doorbreek je bestaande, belemmerende, patronen.

Supervisie is over het algemeen een enorme boost in iemands ontwikkeling!

Vorm en duur

Supervisie kan individueel maar ook in een kleine groep (twee- of drietal). Een supervisietraject bestaat uit minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.